Visual Information Processing and Learning
Visual Information Processing and Learning


Publications
 • 1Shuqiang Jiang, Weiqing Min, Shuhuan Mei, "Hierarchy-Dependent Cross-Platform Multi-View Feature Learning for Venue Category Prediction," IEEE Trans. Multimedia.(Accepted)2018
 • 2Yong Li, Jiabei Zeng, Shiguang Shan and Xilin Chen, "Occlusion aware facial expression recognition using CNN with attention mechanism," in IEEE Transactions on Image Processing.(Accepted)2018
 • 3Yuankai Qi, Shengping Zhang, Lei Qin, Hongxun Yao, Qingming Huang, Jongwoo Lim, Ming-Hsuan Yang, “Hedging Features for Visual Tracking”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, accepted (DOI: 10.1109/TPAMI.2018.2828817)
 • 4Chengpeng Chen, Weiqing Min, Xue Li, Shuqiang Jiang, "Hybrid incremental learning of new data and new classes for hand-held object recognition," Journal of Visual Communication and Image Representation(JVCI) (Accepted) 2018
 • 5Shuhuan Mei, Weiqing Min, Hua Duan, Shuqiang Jiang, "Instance-level object retrieval via deep region CNN," Multimedia Tools and Applications (MTAP) (Accepted) (2018)
 • 6Zhipeng Liu, Xiujuan Chai, Xilin Chen, "Deep Memory and Prediction Neural Network for Video Prediction", Neurocomputing. (Accepted)2018
 • 7Kongming Liang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen, "Unifying Visual Attribute Learning with Object Recognition in a Multiplicative Framework," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI), 2019.(Accepted)2018【pdf】
 • 8Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xiaochun Cao, Qingming Huang, Yuan Yao, "From Social to Individuals:a Parsimonious Path of Multi-Level Models for Crowdsourced Preference Aggregation," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI), 2018. (Accepted)

Visual Information Processing and Learning
 • Address :No.6 Kexueyuan South Road
 • Zhongguancun,Haidian District
 • Beijing,China
 • Postcode :100190
 • Tel : (8610)62600514
 • Email:yi.cheng@vipl.ict.ac.cn
 • Valse

 • Big Lecture of DL

Copyright @ Visual Information Processing and Learning 京ICP备05002829号 京公网安备1101080060