Accepted
  • Weiqing Min, Zhiling Wang, Yuxin Liu, Mengjiang Luo, Liping Kang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Shuqiang Jiang*. Large Scale Visual Food Recognition. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023. (Accepted). PDF
  • Weidong Chen, Guorong Li, Xinfeng Zhang, Shuhui Wang, Liang Li, Qingming Huang. Weakly Supervised Text-based Actor-Action Video Segmentation by Clip-level Multi-instance Learning. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2022. (Accepted) PDF
  • Junbao Zhuo, Shuhui Wang, and Qingming Huang. Uncertainty Modeling for Robust Domain Adaptation Under Noisy Environments. IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022. (Accepted) PDF
  • Yongqing Zhu, Xiangyang Li, Mao Zheng, Jiahao Yang, Zihan Wang, Xiaoqian Guo, Zifeng Chai, Yuchen Yuan, Shuqiang Jiang. Focus and Align: Learning Tube Tokens for Video-Language Pre-training. IEEE Transactions on Multimedia (TMM), 2022. (Accepted) PDF
  • Nan Kang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan. A Comprehensive Framework for Long-tailed Learning via Pre-training and Normalization. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2022. (Accepted) PDF
  • Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Shilong Bao, Yuan He, Xiaochun Cao and Qingming Huang. Optimizing Two-way Partial AUC with an End-to-end Framework. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2022. (Accepted) PDF
  • Yude Wang, Jie Zhang, Meina Kan, Shiguang Shan. Learning pseudo labels for semi-and-weakly supervised semantic segmentation. Pattern Recognition (PR), 2022. (Accepted) PDF
  • Yong Li, Shiguang Shan. Meta Auxiliary Learning for Facial Action Unit Detection. IEEE Transactions on Affective Computing, 2021. (Accepted) PDF
1
MORE